Prenájom nehnuteľností

Pre klientov poskytujeme:

  • skladové priestory
  • kancelárske priestory
  • školiace priestory
  • obchodné priestory
  • bilboard

V rámci areálu je vytvorený priestor pre parkovanie, autobazár.

Kontaktujte nás